Frbdans%20motivu%201

FRBdans

Generalforsamling 2022

Kære medlemmer, 


Der er meget brug for hænder for at holde foreningen oven vande, så jeres børn kan danse! 


Der indkaldes til generalforsamling torsdag d. 28. april 2022 kl. 16.00 i caféen i Kedelhallen, Nyelandsvej 75A, 2000 Frederiksberg C


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse

5. Forelæggelse af regnskab for 2021 til godkendelse samt budget for 2022

6. Fastsættelse af kontingent

7. Behandling af eventuelt indkomne forslag

8. Valg af formand på lige år.
9. Valg af kasserer på ulige år.

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, 2 stks.
11. Valg af suppleanter.
12. Valg af revisor. Nuværende revisor Alexander Kjærgaard Rejnhold ønsker at genopstille.
13. Eventuelt


Vi glæder os til at se jer. 

Nyheder
Der er endnu ikke oprettet nyheder
Facebook feed
FRBdans - dans for alle

FRBdans er Frederiksbergs nye danseforening. 

Foreningen blev stiftet i december 2019 og er en godkendt folkeoplysende forening på Frederiksberg. FRBdans er blevet til virkelighed på baggrund af Bevæg dig for Livet Frederiksberg, som arbejder for at få flere borgere i bevægelse. 

Vision: At skabe dansetilbud af høj kvalitet til alle på Frederiksberg, fra barn til senior. 

Mission: Oprettelse af dansehold gennem samarbejde med blandt andet skoler, SFOer, klubber med flere. Vi forsøger at skabe dansetilbud dér hvor medlemmerne er for at øge muligheden for fleres deltagelse.

FRBdans vil sikre høj kvalitet på holdene ved at have dygtige og erfarne instruktører. 

Værdier: 
Fællesskab med sjove, sociale aktiviteter og oplevelser.

Rummelighed med respekt for hinanden - uanset alder, evner og baggrund.

Kvalitet til foreningspriser.