Bestyrelsen

Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen 26. februar 2024


Forperson: Klara Bechmann

Kasserer: Astrid Sten Andersen

Bestyrelsesmedlem: Karina Ildor Jacobsgaard

Bestyrelsesmedlem: Emma Emilie Holm-Fjelster

Bestyrelsesmedlem: Natascha Hoffmann Müller

Bestyrelsesmedlem: Hanne Prien

 

Revisor: Alexander Rejnhold


Information om bestyrelsesarbejdet

Som bestyrelsesmedlem får du indflydelse på foreningens aktiviteter og kan være med til at udvikle foreningen til glæde og gavn for egne og andres børn. Som bestyrelsesmedlem får du også ét gratis kontingent.


Rolle/beskrivelseOpgaver
FormandLede bestyrelse, frivillige og administration. Indkalde til bestyrelsesmøder og generalforsamling.
KassererAnsvarlig for regnskab og budget samt løbende opfølgning sammen med formanden. Løbende opdatering om økonomien til bestyrelsen samt kontakt til bogholder og revisor ved behov.
Indhenter børneattester på instruktører og relevante frivillige i foreningen.
BestyrelsesmedlemSoMe ansvarlig: Lægge invitationer, billeder og videoer fra arrangementer og træning på hjemmeside og Facebook.
Lave flyers til brug for rekruttering af medlemmer og instruktører.
BestyrelsesmedlemArrangement-udvalgs ansvarlig:
Er tovholder på arrangement-udvalget. Han/hun indkalder til møder og hjælper med at rekruttere frivillige til udvalget. Orienterer bestyrelse og administration om diverse planlagte aktiviteter og arrangementer. 
BestyrelsesmedlemInstruktør ansvarlig:
Bistår med at rekruttere instruktører og minihjælpere. Står for kontrakter og aftaler med instruktører i samarbejde med den administrative ansatte.
  
Forventet tidsforbrug
Bestyrelsen mødes ca. 8 gange om året.
Bestyrelsesmøderne varer typisk 2 timer pr. gang.
Mellem bestyrelsesmøderne er der naturligvis noget arbejde. Omfanget afhænger af hvad der opnås enighed om på møderne. I bestyrelsen giver vi plads til hinanden, således at familieliv, egen karriere og andre interesser kan tilgodeses.


Ønsker du at være en del af FRBdans' bestyrelse, så skriv til frbdans@gmail.com eller ring på 22374229 (kun på hverdage).