Bestyrelsen
Bestyrelsen

Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen 28. april 2022


Formand: Karina Ildor Jacobsgaard

Kasserer: Astrid Sten Andersen

Bestyrelsesmedlem: Klara Bechmann

Bestyrelsesmedlem: Emma Emilie Holm-Fjelster

 

Revisor: Alexander Rejnhold


Information om bestyrelsesarbejdet

Som bestyrelsesmedlem får du indflydelse på foreningens aktiviteter og kan være med til at udvikle foreningen til glæde og gavn for egne og andres børn. Som bestyrelsesmedlem får du også ét gratis kontingent.


Rolle/beskrivelse Opgaver
Formand Lede bestyrelse, frivillige og administration. Indkalde til bestyrelsesmøder og generalforsamling.
Kasserer Ansvarlig for regnskab og budget samt løbende opfølgning sammen med formanden. Løbende opdatering om økonomien til bestyrelsen samt kontakt til bogholder og revisor ved behov. Indhenter børneattester på instruktører og relevante frivillige i foreningen.
Bestyrelsesmedlem SoMe ansvarlig: Lægge invitationer, billeder og videoer fra arrangementer og træning på hjemmeside og Facebook. Lave flyers til brug for rekruttering af medlemmer og instruktører.
Bestyrelsesmedlem Arrangement-udvalgs ansvarlig: Er tovholder på arrangement-udvalget. Han/hun indkalder til møder og hjælper med at rekruttere frivillige til udvalget. Orienterer bestyrelse og administration om diverse planlagte aktiviteter og arrangementer. 
Bestyrelsesmedlem Instruktør ansvarlig: Bistår med at rekruttere instruktører og minihjælpere. Står for kontrakter og aftaler med instruktører i samarbejde med den administrative ansatte.
   
Forventet tidsforbrug
Bestyrelsen mødes ca. 8 gange om året. Bestyrelsesmøderne varer typisk 2 timer pr. gang. Mellem bestyrelsesmøderne er der naturligvis noget arbejde. Omfanget afhænger af hvad der opnås enighed om på møderne. I bestyrelsen giver vi plads til hinanden, således at familieliv, egen karriere og andre interesser kan tilgodeses.


Ønsker du at være en del af FRBdans' bestyrelse, så skriv til karina@fiu-frederiksberg.dk eller ring på 22374229 (kun på hverdage).