Medlemsbetingelser

Foreningens navn: FRBdans

Selskabsform: Forening

CVR-nummer: 41015381

Adresse: Jens Jessens Vej 16, 2000 Frederiksberg

Officiel e-mail adresse: frbdans@gmail.com 

Officiel web-adresse: www.frbdans.dk

Indhold på denne side er sidst opdateret 17. juni 2022.

§ 1. Medlemskabet

Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og FRBdans. Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet, opbevares personoplysninger i FRBdans' medlemsystem. Bestyrelsen og instruktører i FRBdans har adgang til disse. Ændringer i persondata som fx navn, adresse, email, telefonnummer, bank, kontonummer mv., kan medlemmet selv ændre på sin egen medlemsprofil i Holdsport. Medlemskabet giver adgang til at træne på det hold, som man har tilmeldt sig og betalt for. 

Medlemskabet betales for én sæson ad gangen. 

Ved indmeldelse og betaling af kontingent opnås medlemskab af FRBdans. Det betyder, at man herefter er underlagt FRBdans' vedtægter og retningslinjer m.v. Før indmeldelse bedes du læse disse sider.

§ 2. Ændringer

FRBdans forbeholder sig ret til at foretage ændringer i udbud/tilbud, åbningstider og i betingelserne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 2 uger efter, at de har været annonceret på FRBdans' hjemmeside.

§ 3. Varighed

Et medlemskab varer i én sæson og ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Et nyt medlemskab kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende pris. Sæsonmedlemskaber kan opsiges før endt periode, men der tilbagebetales ikke penge. 

§ 4. Betaling

Ved oprettelse af et medlemskab betales for én sæson ad gangen. 

Alle priserne på hjemmesiden er momsfrie, da vi er en forening.

Du betaler forud, for den periode der er angivet ved købet, via dit Dankort eller andet kreditkort og køber et medlemsskab og dermed adgang til deltagelse i foreningens aktiviteter.

Indmeldelse og betaling af kontingent skal foregå via FRBdans' medlemsystem. Det er medlemmets ansvar, at alle oplysninger på medlemmet er korrekte. 

§ 5. Prisændringer

Prisændringer på kontingenter til kommende sæson vil annonceres på hjemmesiden senest 1 måned før sæsonstart. Medlemmet er selv ansvarlig for at holde sig opdateret herom. 

§ 6. Opsigelse af medlemskaber

Medlemskaber kan til enhver tid opsiges indenfor kontingentperioden. Kontingentet vil ikke blive tilbagebetalt. 

Udmeldelse sker ved at sende en mail til frbdans@gmail.com.

Man er ikke udmeldt, før man har modtaget kvittering herpå.

§ 7. Umyndige medlemmer

Er en person under 18 år eller umyndig kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.

§ 8. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos FRBdans. FRBdans tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsrets regler på området.

§ 9. Værdigenstande

FRBdans bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§ 10. Ændring af medlemsbetingelser

FRBdans kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 2 uger. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene, annonceres dette på FRBdans' hjemmeside. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab indenfor pågældende kontingentperiode. Her vil medlemmet få tilbagebetalt et af bestyrelsen fastsat beløb. 

§ 11. Fortrydelsesret

Ved køb over internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret for køb foretaget på dette websted. Har du købt en ydelse, fx et abonnement, løber fortrydelsesretten fra bestillingstidspunktet og bortfalder når du deltager første gang. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en ydelse, fx et abonnement, skal du rette henvendelse til os inden udløbet af fortrydelsesretten. 

§ 12. Varighed af medlemskab

Et medlemskab/kontingent varer i den sæson, du som medlem har betalt for. 

§ 13. Force majeure

Der gives ingen reduktion, refusion eller erstatningsundervisning, når træningen må aflyses fx som følge af aflysninger i hallen, reparation af anlæg, hærværk eller andre uforudsete hændelser. FRBdans får faciliteter stillet til rådighed af Frederiksberg Kommune, og har intet ansvar for den daglige drift.

§ 14. Medlemsbetingelsernes omfang

Ovenstående – samt accept af at træning sker på eget ansvar – gælder for alle medlemmer i FRBdans, dvs. for holdtræning, opvisninger, sociale arrangementer og andre til FRBdans relaterede aktiviteter.


FORBEHOLD

FRBdans tager forbehold for tryk- og prisfejl og forbeholder sig ret til løbende at justere aktivitetsudbuddet og aktiviteternes indhold.