Klubnyheder

Indkaldelse til generalforsamling

23. februar 2023, 12.40

Indkaldelse til Generalforsamling i FRBdans

Afholdes torsdag d. 16. marts 2023 kl. 19.00 i cafè’en i Kedelhallen, Nyelandsvej 75A, 2000 Frederiksberg C


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse 

5. Forelæggelse af regnskab for 2022 til godkendelse samt budget for 2023 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

8. Valg af formand på lige år 9. Valg af kasserer på ulige år 

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

11. Valg af suppleanter 

12. Valg af revisor. Nuværende revisor Alexander Kjærgaard Rejnhold ønsker at genopstille. 

13. Eventuelt 


Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 

14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag deles med medlemmerne på hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.


Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Stemmeret for børn under 15 år kan benyttes af én af forældrene. Der kan udelukkende stemmes ved personligt fremmøde. Medlemmer skal have været indmeldt i mindst 30 dage for at have stemmeret.


Vi håber at se mange til generalforsamlingen, hvor vi byder på en sandwich og lidt at drikke.


Vel mødt. 


Mvh bestyrelsen i FRBdans v. Astrid, Klara, Emma og Karina

Klubnyheder