Klubnyheder

Indkaldelse til generalforsamling 1. juli 2020

10. juni 2020, 20.42

Indkaldelse til generalforsamling, som foregår i Kedelhallen onsdag den 1. juli kl. 15.00.

Klik her for at se endelig indkaldelse og dagsorden

Ønsker du at gøre en forskel for medlemmerne i FRBdans?

Det vil glæde bestyrelsen hvis en til flere medlemmer og forældre ønsker at stille op til bestyrelsen på den kommende generalforsamling. 

Kassereren genopstiller ikke, idet han fraflytter kommunen. Derfor søger FRBdans et medlem eller en forælder, der ønsker at varetage rollen som kasserer. For spørgsmål til dette, kontakt venligst Mikkel Lynge på mikkel@fiu-frederiksberg.dk

Idet FRBdans er et tiltag under Bevæg dig for Livet Frederiksberg, har foreningen en administrativt ansat i hele 2020, som udover at bistå i foreningens arbejde også indgår i bestyrelsen. 

Hvad kræver det at være bestyrelsesmedlem?

- vi afholder årligt ca. 4 bestyrelsesmøder - vi sikrer at foreningen har et bredt tilbud af dansehold - vi arbejder for at have dygtige og engagerede instruktører - vi arrangerer sommer- og juleshows for alle hold samt andre sociale arrangementer

Bemærk venligst at følgende er gældende ud fra foreningens vedtægter

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Formandens e-mail er miadybdahl@hotmail.com. Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Stemmeret for børn under 15 år kan benyttes af én af forældrene. Der kan udelukkende stemmes ved personligt fremmøde. Medlemmer skal have været indmeldt i mindst 30 dage for at have stemmeret. Menige bestyrelsesmedlemmer, revisorer og eventuelle suppleanter vælges for ét år.

Bestyrelsen håber på at se mange medlemmer og vil byde på noget at drikke til de fremmødte. 

Mange hilsner Bestyrelsen i FRBdans